Řada zemí se snaží v rámci svých možností své dluhy platit, potvrzují experti na zahraniční pohledávky. České republice ale dluží také státy, které mají problémy s ekonomikou, nebo jde o pohledávky, které vznikly před dvaceti a více lety, za zcela jiného politického systému.

V dlužnických zemích se měnily vlády i politické poměry, současné vlády se občas nechtějí k dluhům znát. Dluhy vznikly jak za dodávky zboží, tak za dodávky i tzv. speciálu, kam patří například i zbraně. Některé ze zemí, které Česku dluží, už dnes neexistují, nebo došlo k zásadní změně státoprávního uspořádání – to je příklad bývalé Jugoslávie či SSSR.

Získaná půlmiliarda je tak docela slušný úspěch, shodují se experti na vymáhání zahraničních pohledávek.

Někdy jednání komplikuje i to, že pohledávky, které vznikly za doby existence společného státu, se musí nejdříve rozdělit na Českou republiku a Slovensko. Někdy jsou dluhy tak velké, že jejich splacení musí řídit a organizovat různé mezinárodní organizace. Na vymáhání dluhů se využívají i různé nestátní organizace. Země mohou splácet své dluhy i formou dodávek zboží či služeb. Některé dluhy vznikly mezi konkrétními podniky.

Nejvíce dluží Kuba

Největší pohledávku má Česko na Kubě - částka překračuje 6 miliard korun. Dosavadní jednání směřují k uzavření mezivládní dohody o vyřešení kubánského dluhu, zatím však bez hmatatelných výsledků.

Nástupnické státy bývalé Jugoslávie dluží Česku přes dvě miliardy korun. Obdobně vysokou částku dluží Česku i Rusko. Během loňského roku zaplatila ruská strana přes 300 miliónů korun a jednání se dál zdárně vyvíjejí.

Téměř 1,7 miliardy činí dluh afrického Súdánu. Ten podle zprávy MF své závazky dlouhodobě nesplácí. Centrální banka Súdánu i jeho ministerstvo financí sice výši dluhu potvrzují, ale odmítají současně do rozhodnutí mezinárodních společenství o způsobu a formě částečného či úplného oddlužení této země podniknout jakékoli kroky k jeho řešení.

Alžírsko dluží naší zemi kolem půl miliardy korun, za loňský rok splatilo 41 miliónů. Své dluhy splácí i Albánie. Splátkou 21 miliónů korun se její dluh snížil ke konci loňského roku na 117 miliónů. Naproti tomu podle zprávy MF uvízla jednání s Kazachstánem, kde pohledávka není evidována v peněžní formě.

Úspěšná Sýrie

Dohodou byl vyřešen dluh Sýrie, která loni zaplatila Česku deset miliónů korun. Jednání ale nepokročilo při řešení dluhu Tanzanie, kde zůstává neřešená pohledávka ve výši 23 miliónů korun. Pohledávka vůči Ukrajině není dosud zhodnocena a vyčíslena v peněžní formě, ve fázi příprav je příprava dohody o vypořádání.

Podle expertů jednání o dluzích mezi Českem a dalšími zeměmi může komplikovat současná finanční a ekonomická krize, která se dotýká prakticky celého světa. Ta může výrazně zhoršit schopnost splácet dluhy i ochotu o splátkách vyjednávat.

Některé pohledávky ČR vůči cizím zemím (v miliardách korun)
Kuba - 6,3
bývalá Jugoslávie - 2,2
Súdán - 1,9
Irák - 1,3
Írán - 0,854
Myanmar - 0,375
Nikaragua - 0,192
KLDR - 0,188
Zdroj MF