Vláda se v dokumentu Strategie přistoupení ČR k eurozóně zavázala ještě v tomto volebním období pokračovat ve fiskální reformě. Splnění tzv. maastrichtských kritérií nutných pro přijetí eura tak nemá být založeno na jednorázových škrtech či příjmech. Má být naopak důsledkem "hlubokých strukturálních reforem".

ČNB a ministerstva definitivně potvrdily, že Česko nebude moci přijmout euro v nejbližším možném termínu, tedy v roce 2007. A to ani v případě, že se vládě podaří prosadit reformu veřejných financí.

Dokument také předpokládá, že kurz domácí měny nebude po vstupu ČR do EU na jaře příštího roku svázán s eurem. Koruna tak zůstane mimo měnový mechanismus ERM II. ČNB a ministerstva chtějí, aby ČR svázala kurz koruny s eurem pouze na nejkratší možnou dobu. Podle pravidel to jsou alespoň dva roky před přijetím společné evropské měny.