„Úroveň zahraničního dluhu v poměru k velikosti ekonomiky i s ohledem na jeho strukturu nepředstavuje pro ČR problém. Více než dvě třetiny dluhu jsou dlouhodobé závazky podnikového sektoru,“ komentoval analytik ČSOB Petr Dufek.

Podle něj zahraniční dluh Česka nedosahuje ani jedné poloviny toho, co dluží v cizině Maďaři. Do tuzemska se daří nalákat zahraniční investory.

 

Hodnota přímých zahraničních investic v ČR na konci roku dosáhla 82 mld. EUR, což znamená meziroční vzestup o necelých šest miliard.dodal analytik ČSOB Petr Dufek


U obchodních bank stav depozit přijatých od zahraničních subjektů poklesl. Zahraniční závazky bankovního sektoru včetně ČNB tvoří 31,1 procenta celkových závazků. Podíl závazků vládního sektoru na celkovém stavu dluhu vůči zahraničí se snížil na 19 procent. Pokles zahraniční zadluženosti vlády souvisel s úbytkem vládních cenných papírů v portfoliu zahraničních investorů.

Ve struktuře zahraničního dluhu podle instrumentů je patrné zvýšené zastoupení půjček a snížení podílu dluhopisů a směnek. Poměr mezi výší dlouhodobých zahraničních závazků veřejného sektoru a dlouhodobých závazků soukromého sektoru se ve čtvrtém čtvrtletí změnil ve prospěch vyššího zastoupení závazků soukromého sektoru. Jejich podíl na celkovém dlouhodobém dluhu vzrostl na 59,4 procenta, závazky veřejného sektoru zaujímaly 40,6 procenta.

Splátky dluhové služby z dlouhodobých závazků podle stavu ke konci minulého roku jsou rovnoměrně rozloženy v následujících letech a převážná část dlouhodobých závazků je splatná po roce 2012 v časovém horizontu až do roku 2036, uvedla ČNB.