"Zákazníky, kteří nereagovali na první i druhou upomínku a neuhradili svůj dluh ani v nabídnutých náhradních termínech, navštíví nás montér. Pokud nezaplatí ani jemu, odpojí plynoměr a tak přeruší dodávky zemního plynu," řekl Právu tiskový mluvčí ZČP Vladimír Špiler, podle něhož poplatek za zpětné připojení v současné době činí 890 korun.

Plynoměry jsou umístěny přímo v bytech a jejich obyvatelé k nim musí ze zákona umožnit pracovníkům ZČP volný přístup. "Někdy jsou to dost obtížná jednání. K fyzickému napadení ale ještě nedošlo," podotkl Špiler. Kolik z více než 230 tisíc zákazníků ZČP patří mezi dlužníky nechce firma zveřejnit, podle Špilera se jedná o jednotky procent.

Nejvíce dluží České dráhy

Vzestup pohledávek v posledních třech letech registruje i další distribuční společnost -Západočeská energetika (ZČE). "V současné době máme vypracovaný systém sledování platební kázně zákazníků, od upomínání dlužníků až po eventuální následné sankce," sdělil mluvčí ZČE Miroslav Kučera. Ty mohou mít podobu i přerušení dodávek elektřiny s případným odstoupením od kupní smlouvy.

"Řešíme přes pět set podobných případů měsíčně," doplnil Kučera. Energetici evidovali ke konci prvního pololetí pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši přes 230 miliónů korun, z toho domácnosti měli na tomto čísle skoro čtyřicetimiliónový podíl. Největším aktuálním dlužníkem jsou České dráhy.