Oba dva studentské tarify jsou určeny pro plnoleté studenty středních a vysokých škol. K oběma je nutné dodat buď potvrzení o studiu, index nebo ISIC kartu. Poté si tarif aktivujete na dobu 12 měsíců. Po uplynutí této lhůty musíte předložit opět čerstvý doklad o tom, že ještě studujete. Pokud jej nepředložíte, pak u Oskara přijdete o tarifní zvýhodnění Volej Kolej a zůstane vám původní tarif Řekni mi. V případě tarif Student od T-Mobilu pak můžete smlouvu buď vypovědět a nebo převést na některý z tarifů pro běžné zákazníky s podpisem smlouvy na dobu určitou či neurčitou (záleží na vás).

Tip: přečtěte si samostatné články o Volej Kolej od Oskara a Tarifu Student od T-Mobilu

Tarif Volej Kolej Student
Dostupné pro studenty ve věku 18 - 26 let 18 - 26 let
Platnost tarifu (poté je třeba donést potvrzení o studiu) 1 rok 1 rok
Možnost přechodu na tento tarif Ano Ano
Převod nevyužitých volných jednotek do dalšího měsíce Ne Ne
Možnost nákupu dotovaného telefonu Ano Ne
Souhlas s příjmem reklamních SMS a MMS Ne Ano
Jiná omezení Nelze aktivovat Moje SMS a využít Dárkový Koš -

Co tarify nabízejí

Tarif Řekni mi + Volej Kolej Student
Měsíční paušál 262,50 Kč 199,50 Kč
Volné minuty 70 50
Volné SMS 50 30 (pouze do sítě T-Mobile)
Volné MMS - 3
Volné voužití služby Navigátor - 3
Volné MMS a Java downloads - 3
Volání do sítě Eurotel 5,25 Kč 4,73 Kč
Volání do sítě Oskar 4,20 Kč 4,73 Kč
Volání do sítě T-Mobile (špička/mimo špičku) 5,25 Kč 3,68 Kč/2,00 Kč
Volání do pevných sítí (špička/mimo špičku) 5,25 Kč 3,68 Kč/2,00 Kč
SMS 1,05 Kč 1,05 Kč
MMS 9,98 Kč 10,00 Kč
WAP 1,58 Kč 2,10 Kč
Hlasová schránka Zdarma 1,05 Kč

Volej Kolej - vyplatí se?

Pokud bychom měli porovnávat "tarif" Volej Kolej v rámci Oskarovy nabídky, pak zjistíme, že Volej Kolej je nejvýhodnější, bez ohledu na strukturu volání, vždy jen v určitém omezeném intervalu provolaných minut (nezapomeňte zde ale připočíst volné SMS, pokud je využijete!). Při porovnávání Volej Kolej s ostatními tarifními programy od Oskara je ale také nutné brát v potaz nevýhodu v podobě nepřevádění volných minut do dalšího měsíce a nemožnosti aktivace balíčku Moje SMS.

V porovnání s Tarifem Student však Volej Kolej trochu pokulhává. Pokud voláte hlavně do Oskara, není pochyb, že se vám vyplatí Volej Kolej a nebo některý z Oskarových tarifů. V okamžiku, kdy voláte hodně do sítě T-Mobile či do pevných sítí, jednoznačně a téměř vždy vítězí Tarif Student. Nejzajímavější situace je ale při volání do sítě Eurotel, tam se projevuje ono "výhodné pásmo" u Volej Kolej, které je někde mezi 70 až 120 provolanými minutami měsíčně.

Jak jsme zde již ale několikrát zdůraznili, je třeba brát v úvahu všechna zvýhodnění a to, jestli je využijete. Volej Kolej nabízí 50 volných SMS kamkoliv, což je jeho úhlavní zbraň (zejména v boji s Oskartou). Tarif Student oproti tomu nabízí pouze 30 volných SMS a jen do vlastní sítě, ale nabízí také 3 MMS zdarma v hodnotě 30 Kč (tedy 28 SMS), což v případě, že je hodláte využít, nabídku Oskara poměrně vyváží. Navíc Tarif Student nabízí i některé další služby zdarma, z nichž nejzajímavější je asi možnost stáhnutí 3 Java aplikací zdarma (za cenu datového přenosu).

A výsledek? Volej Kolej je nejvýhodnější pro ty, kteří provolají okolo 70 až 120 minut měsíčně a posílají hodně SMS. Tarif Student je ale vhodný i pro ty, kteří volají více a nebo pro ty, kteří využijí služby, které Tarif Student nabízí zdarma.

Komentář

Podle mého názoru byl tarif Volej Kolej šit "horkou jehlou." O tom svědčí mimo jiné to, že je koncipován jako tarifní zvýhodnění pro tarif Řekni mi. Tato zdánlivá maličkost je totiž z hlediska nastavení billingu (neboli účtování) a Samoobsluhy výrazně jednodušší a hlavně rychlejší než zavedení úplně nového tarifu. Další fakt, podporující tuto domněnku, je výhodnost Volej Kolej ve srovnání se stávající Oskarovou nabídkou. Oskar díky zvolenému způsobu nastavení billingu nemohl nasadit jinou cenu za volání než u tarifu, ke kterému bylo toto tarifní zvýhodnění přidáno a zároveň se musel odrazit od tarifu s nízkým paušálem. Jediná možnost tedy byla Řekni mi (Volám Málo má oproti konkurenčnímu Tarifu Student příliš vysoké ceny za volání).

Naproti tomu T-Mobile svůj Tarif Student pečlivě připravil, a to včetně propracované reklamní kampaně, a je vidět, že jeho marketingové oddělení si s ním dalo práci. Ne nadarmo jsou v něm zahrnuty služby "na zkoušku" jako MMS, Navigátor či Java a MMS downloads. Z hlediska dlouhodobé strategie založené na zvyšování počtu uživatelů MMS a zajištění návratnosti investic do LBS (Location Based Services - v tomto případě Navigátor) je tento krok takřka geniální. T-Mobile si naláká mladé uživatele na nové služby a ti si pak navyknou je používat. Navíc právě studenti mnohdy působí jako tzv. referenční skupina neboli osoby, na které se ostatní obrací jako na znalce v oboru a podle jejichž názoru ovlivňují své přednákupní chování (zejména pak hodnocení alternativ) a následné kupní rozhodnutí.

T-Mobile tedy má zatím v souboji o studenty evidentně něco na vrch (zejména pak ve své dlouhodobé strategii). Na druhou stranu je ale nutné ocenit snahu Oskara. Ten reagoval až nezvykle rychle a pružně. Otázka zní, zda jeho reakce na vzniklý potenciální či reálný odliv studentů k T-Mobilu je dostatečná či nikoliv. V tuto chvíli se hraje spíše o stávající zákazníky než o ty nové a toho si jsou všichni dobře vědomi. Studenti přitom tvoří nezanedbatelnou část zákaznické základny, která má navíc sklon využívat nejnovější služby (neboli ty, u kterých operátor potřebuje co nejdříve zaplatit vynaložené investice). Uvidíme tedy, co se bude dít dále a zda své karty vyloží na stůl také zbývající z trojice našich operátorů.

Martin Zikmund, (www.mobilmania.cz)