Během insolvenčního řízení smí dlužník nakládat se svým majetkem jen ve velmi omezené míře. Nesmí například podnikat žádné kroky, které by směřovaly k podstatné změně jeho skladby, využití nebo jeho citelnému zmenšení. Věřitelé dlužníka můžou od zahájení insolvenčního řízení uplatňovat u soudu své pohledávky.

Společnost Hochtief CZ měla v roce 2007 čistý zisk 108,7 miliónu korun, její tržby činily 6,8 miliardy. Z hlediska obratu byla firma předloni v Česku mezi stavebními firmami na šestém místě. Loňské výsledky společnost ještě nezveřejnila.

Akciová společnost Hochtief CZ vznikla ze státního podniku Vodní stavby Temelín v roce 1992. Součástí německého stavebního koncernu Hochtief je od roku 1999. Mezi nejvýznamnější zakázky společnosti patřila v minulosti například výstavba jaderné elektrárny v Temelíně.