Produkce zemědělského odvětví loni podle předběžných výsledků činila 117,1 miliardy Kč, z toho rostlinná výroba představovala 61,1 miliardy Kč a živočišná 51,2 miliardy Kč. Do součtu ještě patří produkce zemědělských služeb (2,6 miliardy Kč) a nezemědělské vedlejší činnosti (2,2 miliardy Kč)

Největší podíl na zemědělské výrobě v tuzemsku, více než pětinu, zaujímají obiloviny. Včetně osiva v běžných cenách přinesly rolníkům 25,48 miliardy korun. O něco méně připadalo na výrobu mléka, 22,5 miliardy korun. Technické plodiny se na výsledku podílely 16,3 miliardy korun.

Celkový odhadovaný objem dotací na výrobky byl loni 2,57 miliardy Kč, z toho 377 miliónů na rostlinné a 2,2 miliardy Kč na živočišné výrobky. V roce 2007 celkový objem dotací na výrobky byl 2,72 miliardy Kč.

I přes vyšší sklizeň obilovin nastal u rostlinné produkce pokles tržeb proti roku 2007. Hlavním důvodem bylo prudké snížení cen obilovin, především pšenice a kukuřice na zrno, a brambor.