Larosierova skupina se ve zprávě přimlouvá za vytvoření celoevropské sítě orgánů finančního dohledu (ESFS - European System of Financial Supervisors), která by byla decentralizovaná. Role národních centrálních bank a dalších úřadů, které v současnosti na fungování bank a dalších institucí dohlíží, by neměla být zřejmě nijak omezena. Podle zprávy by dále vykonávaly "každodenní dozor".

Kromě ESFS by měl vzniknout i další úřad, kterému by předsedala Evropská centrální banka a jehož členy by byli i zástupci dozorčích orgánů jednotlivých členských států EU. Tato instituce by nejspíš posuzovala rizika pro celý finanční systém, alespoň to tedy vyplývá z jejího názvu - Evropská rada systémového rizika (ESRC - European Systemic Risk Council).

EK vytvořila speciální expertní skupinu loni v říjnu v reakce na finanční krizi, která se později změnila v krizi hospodářskou. Brusel si od velkých jmen finančního světa, mezi něž kromě Larosiera patří například guvernér francouzské centrální banky Christian Noyer, slibuje nalezení některých odpovědí na řešení současné situace. Především pak v bankovním dohledu, který se podle mnohých jeví jako nedostatečný.