"V případě, že bude žádost podána elektronicky a finanční úřad nebude mít pochybnosti o správnosti údajů v daňovém přiznání, zkrátí se lhůta vracení z 30 na 15 dní," upozornil Jakob.

Cílem opatření je umožnit podnikatelům a podnikům rychlejší přístup k penězům. Zároveň je snahou MF podpořit elektronickou komunikaci s úřady.

Česká daňová správa kvůli opatření změnila technické řešení podávání daňového přiznání u daně z přidané hodnoty prostřednictvím internetu. Zatímco v minulosti bylo nutné podle MF do počítače uživatele nainstalovat potřebnou aplikaci, nyní dochází ke zpracování daňového přiznání u daně z přidané hodnoty na serveru ministerstva financí, což výrazně snižuje technické nároky na počítač uživatele a umožňuje rychlejší zpracování zadávaných údajů.

Elektronické daňové přiznání je možno podat na stránkách České daňové správy.