Daň z příjmů bude klesat postupně, v lednu 2004 se sníží o tři procentní body na 28 procent, od ledna 2005 na šestadvacet procent a konečně v roce 2006 na 24 procent. To by mělo podnikům za tři roky ušetřit asi 51 miliard korun.

To je ale jediná úleva, která podniky čeká. Na druhé straně firmy a podnikatele postihne řada zpřísnění. Například pro podnikatele bude zavedena minimální daň z příjmů, která má změnit dnešní stav, kdy asi 145 000 poplatníků vykazuje ztrátu z podnikání a žádnou daň neplatí. Další podnikatelé mají jen nízký základ daně a tudíž platí malé daně.

Novela dále omezí odpisy osobních aut jen do hodnoty 900 000 korun. Prodlouží se lhůta odpisování administrativních budov z 30 na 50 let a zpřísní se možnost umořovat daňovou ztrátu. Zruší se slevy na dani pro poplatníky vyplácející dividendy a podíly na zisku. Tvrdší postup vůči podnikatelům a firmám přinese veřejným rozpočtům v roce 2005 (na základě daňových přiznání za rok 2004) téměř 10 miliard korun.

Podnikatelé proto tyto kroky ostře kritizují. V pátek se za ně postavili i poslanci ODS. "Mám pocit, že novela je klíčovým nástrojem třídního boje proti osobám samostatně výdělečně činným. Preferuje naopak podnikání právnických osob," uvedl místopředseda rozpočtového výboru Martin Kocourek (ODS).

Nezdanitelná část základu daně se u fyzické osoby zvýší jen na dítě. Odboráři budou mít nově možnost odečíst od daní i svoje členské příspěvky. Příležitostné příjmy lidí, které jsou osvobozeny od zdanění, se zvýší z 10 000 na 20 000 korun.

Co se změní na dani z příjmů
sazba daně se u firem sníží od ledna 2004 z 31 na 28 %, od 2005 na 26 % a od 2006 na 24 % 
zruší se srážková daň u úrokových výnosů právnických osob
prodlouží se doba odpisování administrativních budov z 30 na 50 let
půjde umořovat daňovou ztrátu pouze proti ziskům z činností, ze kterých byla ztráta způsobena
zkrátí se doba pro uplatnění odpočtu daňové ztráty ze 7 na 5 let
limitují se odpisy osobních aut a nájemného u finančního leasingu osobních aut na 900 000 korun
zruší se slevy na dani pro poplatníky vyplácející dividendy a podíly na zisku
zavede se minimální daň pro podnikatele-fyzické osoby. Minimální základ daně bude ve výši poloviny průměrné mzdy
zvýší nezdanitelná část základu daně na dítě z 23 520 na 25 560 korun ročně (o 2040 korun)
odboráři budou moci odečíst zaplacené příspěvky až do 3000 korun od základu daně
osvobodí se od daně dividendy a podíly na zisku vyplacené dceřinou společností matce na území jiného členského státu

Daň z převodu nemovitostí klesne

Od příštího roku lidé i firmy ušetří na dani při prodejích nemovitostí dost významné částky. Daň z převodu nemovitostí se totiž sníží od ledna z pěti na tři procenta. Například majitel bytu v hodnotě dva milióny zaplatí při jeho prodeji na dani místo 100 000 nově 60 000 korun. Státní rozpočet přijde za rok asi o 3 miliardy korun.Změnu prosadili v koalici lidovci a unionisté.

Novinkou je i to, že se daň bude dříve platit - současně s podáním přiznání k dani z převodu nemovitostí. Až dosud se daň platila po doručení platebního výměru od správce daně.

:. Reformní hlasování
Nemocenská a důchody
Zdražování
Nižší daně z příjmů
:. Důvěra
Vláda přežila
Hojdar se zdržel