Plán mimo jiné počítá s osvobozením podnikatelů a malých podniků od platby záloh na daň z příjmu. Tento krok nahrazuje uvažované vrácení daní podnikatelům za rok 2007.

"Osoby samostatně výdělečně činné budou osvobozeny od placení zálohy daně z příjmu," řekl na tiskové konferenci Topolánek. Sám přiznal, že jde spíše o virtuální úsporu, přesto by měla přinést pomoc ve výši 22 miliard korun. Na těchto zálohách by prý mělo ušetřit až 150 tisíc lidí. Jedná se o malé podnikatele, kteří zaměstnávají maximálně pět lidí.

V protikrizovém plánu zůstala po nedělním jednání ministrů s experty z NERV většina známých návrhů. Mezi ně patří snížení sociálního pojištění nebo zrychlení odpisů. Rovněž by si mohli podnikatelé odečíst DPH u všech nových aut. Tento návrh již projednává Sněmovna.

Vláda by měla také dát dvě miliardy korun Českomoravské záruční a rozvojové bance, aby měli malí a střední podnikatelé dostupnější úvěry. Šest miliard plánuje kabinet investovat do zateplování rodinných domů a 600 miliónů chce dát do zateplování paneláků. Dvě miliardy pak jsou připravené pro investice do veřejné dopravy do krajů, které krize postihne nejvíce.

Plán je "mělký a nedostatečný", tvrdí ČSSD

Opoziční ČSSD považuje schválená opatření za "mělká a nedostatečná". Podle Bohuslava Sobotky navíc neovlivní ekonomiku dříve než v roce 2010.

Bohuslav Sobotka na tiskové konferenci..: Bohuslav Sobotka na tiskové konferenci.foto: Právo/Petr Horník

Sociální demokraté také v návrzích postrádají opatření stimulující domácí poptávku a spotřebu domácností. Vláda je prý také nemístně optimistická ohledně vývoje nezaměstnanosti.

Opatření, která chce vláda prosadit ve Sněmovně
Podpora podnikání a soukromých investic:
- motivovat zárukami banky, aby půjčovaly podnikům
- snížit zálohy na daně z příjmu firem i živnostníků
- uvolnit pravidla pro tvorbu daňově uznaných rezerv
- zrychlit odpisy v 1. a 2. skupině
- zrychlit vracení DPH
- možnost odepsat si jednorázově drobný majetek za 60 000 Kč
Podpora zaměstnanosti a dopravní obslužnosti:
- zavést slevu na sociálním pojištění
- podporovat dopravu v regionech
- získat co nejvíce peněz z EU na podporu regionů
Podpora exportu, obnova a posílení úvěrových linek:
- kapitálově posílit státní banky - exportní banku, záruční a rozvojovou banku a EGAP
- akceptovat širší vějíř zástav ze strany ČNB
- zvážit zavedení částečné garance provozních úvěrů
- zrychlit odepisování klasifikovaných pohledávek
Podpora restrukturalizace a insolvenčních procesů:
- zajistit insolvenční řízení v koncernu, omezení zápočtů v insolvenci
- garantovat půjčky podnikům v reorganizaci
- zjednodušit pravidla pro oddlužení
- zavést povinnost uvádět roční úrok u spotřebních úvěrů
Zrychlit výdaje do:
- zateplování veřejných budov a panelových domů
- energetických úspor domácností
- oprav silnic a dopravních staveb
Podpora školství a vzdělávání
Národní ekonomická rada vlády (NERV)
Radu tvoří deset odborníků, které si premiér Mirek Topolánek vybral, aby mu pomohli s řešením problémů v současné globální ekonomické krizi. Jedním z cílů rady bude příprava Národního krizového plánu. Topolánek chtěl původně zřídit post vicepremiéra pro ekonomiku, nakonec se však rozhodl pro širší uskupení odborníků, které řídí sám.