Jednání se účastnili členové NERV a také někteří ministři. O návrzích bude v pondělí jednat vláda. Pokud projdou, seznámí s nimi kabinet Sněmovnu.

Návrh legalizovat švarcsystém, tedy chování podniků, kdy místo zaměstnanců najímají živnostníky, aby za ně nemusely platit zdravotní a sociální pojištění, radou neprošel.

"Většina se shodla, že lepší než zavedení švarcsystému, je zavedení slevy na sociálním pojištění s budoucím rozšířením limitů hodin, kdy je možné pracovat na dohodu," uvedl po jednání ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

 O další spekulativním návrhu - šrotovném - NERV vůbec nejednal. "Zcela jistě tam ale najdete opatření na snížení ceny práce, tedy snížení sociálního pojištění, zcela určitě tam najdete opatření, které zpřístupní malým a středním podnikům provozní kapitál," uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. S návrhy přišlo právě jeho ministerstvo.

Co NERV schválil
Podpora podnikání a soukromých investic:
- motivovat zárukami banky, aby půjčovaly podnikům
- snížit zálohy na daně z příjmu firem i živnostníků
- uvolnit pravidla pro tvorbu daňově uznaných rezerv
- zrychlit odpisy v 1. a 2. skupině
- zrychlit vracení DPH
- možnost odepsat si jednorázově drobný majetek za 60 000 Kč
Podpora zaměstnanosti a dopravní obslužnosti:
- zavést slevu na sociálním pojištění
- podporovat dopravu v regionech
- získat co nejvíce peněz z EU na podporu regionů
Podpora exportu, obnova a posílení úvěrových linek:
- kapitálově posílit státní banky - exportní banku, záruční a rozvojovou banku a EGAP
- akceptovat širší vějíř zástav ze strany ČNB
- zvážit zavedení částečné garance provozních úvěrů
- zrychlit odepisování klasifikovaných pohledávek
Podpora restrukturalizace a insolvenčních procesů:
- zajistit insolvenční řízení v koncernu, omezení zápočtů v insolvenci
- garantovat půjčky podnikům v reorganizaci
- zjednodušit pravidla pro oddlužení
- zavést povinnost uvádět roční úrok u spotřebních úvěrů
Zrychlit výdaje do:
- zateplování veřejných budov a panelových domů
- energetických úspor domácností
- oprav silnic a dopravních staveb
Podpora školství a vzdělávání

V ekonomické radě jsou odborníci na tuzemský byznys, bankovní sektor či z univerzitní sféry. Mezi jmenovanými jsou Jiří Rusnok, Jiří Schwarz, Martin Jahn, Pavel Kohout, Tomáš Sedláček, Michal Mejstřík, Miroslav Zámečník, Vladimír Dlouhý, Jiří Kunert a Jiří Weigl.

K čemu je Národní ekonomická rada?
Radu tvoří deset odborníků, které si premiér Mirek Topolánek vybral, aby mu pomohli s řešením problémů v současné globální ekonomické krizi. Jedním z cílů rady bude příprava Národního krizového plánu. Topolánek chtěl původně zřídit post vicepremiéra pro ekonomiku, nakonec se však rozhodl pro širší uskupení odborníků (v jeho čele bude on sám).
Doba