V 1. čtvrtletí ubylo 19 miliard korun, ve druhém objem majetku ve fondech stagnoval, ve třetím činil pokles pět miliard miliard Kč a ve čtvrtém 47 miliard korun.

Hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 19 miliard na 123 miliard korun. Domácí fondy zaznamenaly pokles o 52 miliard na 121 miliard korun.

Hodnota majetku zahraničních fondů tak poprvé převýšila majetek v domácích fondech. Důvodem je to, že zahraniční fondy jsou často garantované, řekl předseda AKAT Josef Beneš.