Zároveň upozornil, že v takovém případě by ČR nesplnila kritérium pro přijetí eura týkající se deficitu veřejných financí.

MF nyní variantu státního rozpočtu počítající s poklesem ekonomiky o dvě procenta propočítává na žádost poslanců. Podle varianty, která počítá s růstem HDP o jedno procento, by měl být letos schodek rozpočtu 73 miliard korun. Tuto variantu vývoje ministerstvo financí považuje za nejpravděpodobnější.

Česká národní banka ve své nové prognóze letos počítá s poklesem ekonomiky o 0,3 procenta. Pokles ekonomiky o dvě procenta by byl podle Janoty "šíleným nárazem" na výběr daní a sociálního pojištění. Například výběr pojistného na zdravotní a sociální pojištění by se v porovnání se schváleným rozpočetem, který počítá s růstem ekonomiky o 4,8 procenta a deficitem 38 miliard, snížil kvůli poklesu zaměstnanosti o 60 miliard korun.

Výhodou tuzemské ekonomiky je ale z pohledu rozpočtu její zaměření na export. "Ten dopad není až tak velký v číselném vyjádření, protože naše ekonomika je proexportně orientovaná. DPH se při exportu odpočítává a není příjmem rozpočtu. Kdyby se všechna ta auta prodávala tady, tak je dopad větší, a to možná dvojnásobně," uvedl Janota.

Propočty MF proto závisí i na vývoji exportu

Pokud by hospodářský pokles byl způsoben propadem exportu, byl by vliv na rozpočet menší. Pokud by se ovšem ukázalo, že export je již na dně a pokles ekonomiky způsobují domácí faktory, tak by to rozpočet ovlivnilo více.

Odhad růstu ekonomiky je nyní ovšem podle Janoty velmi složitý. Navíc podle něj všechny odhady kalkulují se setrvačným vývojem ekonomky a neberou v úvahu případná opatření vlády.