V současné době by podle našich zdrojů by již měla být exekuce zažehnána, patrně splacením dluhu. Vzhledem k objemu této pohledávky - pro francouzský peněžní ústav nepatrnému - se rozhodně nedalo očekávat, že by ke ztrátě podílu SG v Komerční bance skutečně došlo.

Existenci exekučního výměru potvrdil v pondělí Právu soud pro Prahu 1, který jej vydal. Bližší oficiální informace však vzhledem k povinné mlčenlivosti zúčastněných osob však nebylo možné získat. Exekuční výměr se měl podle zdrojů obeznámených s případem týkat pohledávky za Société Générale ve výši 106 miliónů korun, kterou uplatnila americká společnost Oakwood Services. Podle informací Práva pocházel dluh z doby, kdy v ČR působila samostatná organizační jednotka Société Générale.

Ta údajně vydala záruky za směnky, z nichž vznikla pohledávka. Tu nyní firma uplatnila na francouzské bance. SG sice oznámila záměr sloučit tuto organizační složku s Komerční bankou, právní zástupci Oakwood Services však vycházejí z domněnky, že k právnímu sloučení zatím nedošlo (v internetové vydání obchodního rejstříku SG nefiguruje). Kromě toho by s převodem pohledávky musel souhlasit věřitel.