Připomněl, že poslední prognóza ministerstva financí počítá s letošním růstem o 1,4 procenta. Poslance informoval, že po všech opatřeních, které vláda podnikla, by měl letošní schodek rozpočtu činit 73,4 miliardy korun. Schválený rozpočet počítá s deficitem 38,1 miliardy korun. Rozpočet ovšem předpokládal dnes již nerealistický odhad růstu ekonomiky o 4,8 procenta.

Loňský rozpočet skončil schodkem kolem 20 miliard korun. Schválený návrh přitom počítal se schodkem 70,8 miliardy korun. Tomu odpovídal i dluhopisový program, kterým vláda získávala peníze na jeho financování.

Ministerstvo má další rezervy i z předchozích let, kdy skutečné schodky byly nižší než plánované. "Dneska se nám to hodí, protože máme polštář asi 70 miliard, který nám umožní snazší financování v letošním roce," řekl Janota po jednání novinářům.

Česko možná bude mít problém splnit Maastrichtská kritéria

Janota zopakoval, že pokud by růst české ekonomiky v letošním roce zpomalil pod jedno procento a vláda by nepřijala žádná opatření, pak by schodek veřejných rozpočtů překročil maastrichtská kritéria. Ta povolují nejvýše podíl schodku tři procenta v poměru k hrubému domácímu produktu. To by pak ztížilo cestu k přijetí eura.

"To znamená, že bychom stěží mohli žádat o vstup do systému směnných kurzů a do dvouletého období, ve kterém budeme muset být před vstupem do evropské měnové unie," řekl.

Pokud by naopak byl letošní růst české ekonomiky vyšší než jedno procento, neměla by mít Česká republika problém se do tříprocentního limitu schodku veřejných financí vejít, dodal Janota.