Schodek veřejných financí musí podle maastrichtských kritérií činit méně než tři procentahrubého domácího produktu. Janota však pokládá za nereálné, že se Česku podaří toto kritérium dodržet i v případě, že výkonnost ekonomiky výrazněji poklesne.

"Při jednoprocentním růstu HDP jsme schopni tři procenta udržet. Pakliže bude ten růst nižší, bude-li nulový, tak si myslím, že v dané politické konstelaci, v dané chvíli, kdy celá řada zákonů by musela být projednávána parlamentem, je to nereálné a já si troufnu v této chvíli tvrdit, že za této okolnosti je nereálné udržet tříprocentní deficit," řekl Janota.

Plnění maastrichtských kritérií je nezbytné pro přijetí eura.