Na deset natankovaných kilogramů vodíku je možné ujet asi sto kilometrů. Náklady na provoz jsou podobné jako u benzínu a nafty.

Podle provozovatelů vodíkových pump v zahraničí by se ale s případným rozšířením této pohonné látky měly ceny snižovat. Podobné stanice fungují například v Německu nebo v Nizozemí.

Pumpa v Česku vznikne na základě říjnové dohody společnosti Linde Gas, kterou podařilo uzavřít s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži.

Při provozu aut na vodík nevznikají žádné škodlivé látky. Vodík v motoru reaguje s kyslíkem a vyrábí energii, která auto pohání. Jako vedlejší zplodina vzniká voda nebo vodní pára.