Vyplývá to z dotazníkového šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPD) z poloviny ledna, ve kterém odpovědělo 382 firem působících na českém trhu.

V podnikatelském prostředí se stále častěji projevují případy nedodržování smluv včetně snahy odkládat dříve uzavřené smlouvy. Tlak je na snížení již dohodnutých cen či na prodloužení doby splatnosti smluv.

Zhoršila se platební morálka podniků

Zpomaluje se inkaso pohledávek, objem pohledávek stoupl až o 40 %. Současně se zvýšil objem pohledávek po lhůtě splatnosti až o 50 %. Zástupci firem poukazují i na riziko zhoršení plynulosti dodávek kvůli zhroucení systému dodavatelů. Třetina firem počítá s tím, že bude snižovat počet zaměstnanců. Firmy ale tíží personální náklady, a to i v souvislosti s vyplácením odstupného pro propuštěné zaměstnance.

Zástupci firem podle průzkumu navíc očekávají, že dopady krize se v jednotlivých odvětvích projeví nejen v první polovině letošního roku, nýbrž i v druhém pololetí, a to i na jeho konci.

Manažeři podniků požadují od politiků napříč celým spektrem, aby se dokázali dohodnout na přijetí protikrizového balíčku a co nejrychleji ho aplikovali v praxi.
Z průzkumu SPD vyplývá, že krize má nemalý vliv na zajištění zakázek pro rok 2009.

Necelá pětina zaměstnavatelů míní, že očekává snížení zakázek do 15 %. Zhruba dvě pětiny z nich hovoří o poklesu zakázek do 30 %. Necelé dvě pětiny respondentů očekávají dramatický propad zakázek až do 50 %. Na šest procent firem je ohroženo ztrátou zakázek ještě vyšší.