Zejména v zimních měsících je opalování se pod ultrafialovým a infračerveným zářením populární, lidé se však o bezpečnost příliš nezajímají. Inspekce se proto zaměřila na dozor nad splněním požadavků pro uvádění na trh výrobku, bezpečností poskytované služby a ochranu spotřebitelů.

Podle ČOI byly kontroly zadány Evropskou unií a byly spíše preventivní, přesto výsledky nejsou příznivé. Například v Praze a středních Čechách vyhovělo z devíti pouze osm subjektů. V Jihomoravském a Zlínském kraji bylo z šesti kontrolovaných neobstál nikdo.

„Pokud byla zjištěna porušení, byla ukládána pouze termínovaná opatření,“ uvedla inspekce. Dodala, že kontroly budou pokračovat.