Novela by měla snížit daň z příjmu podniků na 24 procent, a to v průběhu tří let. Pokud bude přijata, firmy v příštích třech letech na dani z příjmu budou moci ušetřit až 33,5 miliardy korun.

Komunisté přednesli návrh na zavedení pátého daňové pásma pro lidi s nejvyššími příjmy. Navrhli také valorizovat odečitatelné položky.

Jediný spor nastal o daňové odpisy automobilů do hodnoty 900 000 korun. Kalousek navrhoval částku zvýšit na 1,5 miliónu korun. Prohlásil, že pokud by prošla částka 900 000 korun, tak by i ústavní činitelé měli jezdit pouze v takto drahých autech. "Nemůžete nutit podnikatele nějak se chovat a (sami) pak se chovat úplně jinak," prohlásil.

U fyzických osob se sazby daně nemění, novela ale zvyšuje odčitatelnou položku na dítě z dnešních 23 520 korun na 25 560 korun za rok. Významná změna čeká také živnostníky - ti by měli státu začít odvádět minimální daň, která se bude počítat ze základu stanoveného jako polovina průměrné mzdy v ekonomice.

Opatření by se mělo dotknout zhruba 330 000 podnikatelů, kteří dnes neplatí žádnou daň z příjmu. Podle novely by minimální daň začali platit v roce 2005 za rok 2004.

Prošla i novela účetnictví

Sněmovna podpořila i vládní novelu zákona o účetnictví, která je také součástí reformy veřejných financí. Sněmovna zákon bez větších výhrad poslala do závěrečného čtení. Hlavní změnou asi bude zvýšení vládou navrženého třímilionového limitu pro přechod na podvojné účetnictví na šest miliónů korun.

Navržená novela ruší jednoduché účetnictví. Drobní živnostníci tak místo něj povedou pouze evidenci příjmů a výdajů nutnou pro stanovení základu daně z příjmu. Podvojné účetnictví povedou všechny právnické osoby, neziskové organizace či bytová družstva ale například budou moci vést podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Na fyzické osoby se povinnost vést podvojné účetnictví vztahuje v případě, že jejich obrat za předchozí rok přesáhl tři milióny korun.