Takto použité znění reklamy se SOS zdá neetické a v rozporu s dobrými mravy, uvedla mluvčí SOS Ivana Picková.

„Není možné, aby společnost Tesco zneužívala finanční krizi pro zvýšení svých ekonomických zisků. Dále se domníváme, že takto pojatá reklama může vzbuzovat pocity strachu z dopadů finanční krize,“ říká právnička SOS Eva Strnadová.

Tesco například do záhlaví svého lednového reklamního letáku umístilo nápis "Tesco pomáhá v době krize" s dovětkem "S námi ušetříte".

Tesco: Pocit strachu nevyvoláváme

Tesco se hájí tím, že kampaň je odpovědí na obavy zákazníků a jejím cílem je ujistit lidi, že řetězec bude držet ceny potravin pod kontrolou.

"Kampaň Tesco pomáhá v době krize navazuje na naši dlouhodobou kampaň Pomáháme Vám šetřit každý den a S námi ušetříte. Zároveň reaguje na aktuální atmosféru posledních týdnů, kdy se slovo krize stalo zejména v médiích jedním z nejskloňovanějších," řekla Novinkám mluvčí Tesco Stores ČR Eva Karasová.

"To je tedy pravý opak toho, že bychom chtěli vyvolat u zákazníků pocity strachu," dodává.

Rada nemůže udělovat pokuty

Rada pro reklamu je profesní nestátní neziskovou organizací, která nemůže udělovat finanční pokuty či jiné sankce. Rada vydává pouze rozhodnutí, která mají formu doporučení.

Arbitrážní komise může rozhodnout, že dotyčná reklama je závadná například proto, že je klamavá, zavádějící nebo neetická, popřípadě že porušovala jiná pravidla pro reklamu.

Více než polovina Čechů podle studie společnosti GfK přiznává, že má větší či menší obavy, aby se jejich životní úroveň v důsledku krize nesnížila. Lidé se obávají toho, čemu se říká přechod od finanční krize k hospodářské recesi, která s sebou přináší pokles výroby a propouštění.