Cenové nabídky se pohybují v rozmezí od 220 do 417 miliónů korun za akcie, nedílnou součástí obchodu je přitom i postoupení pohledávky za skupinou IPB Real v nominální hodnotě, což představuje zhruba 190 miliónů korun. Výsledek veřejného výběrového řízení bude uchazečům sdělen do poloviny října.

ČKA obdržela i tři nabídky na postoupení pohledávek za společností PSJ holding Jihlava. Rozhodujícími kritérii pro úspěch ve výběrovém řízení jsou výše nabídnuté kupní ceny a kvalita podnikatelského záměru. Ten by měl mimo jiné obsahovat závazek využít postoupenou pohledávku k finanční restrukturalizaci podniku, zachovat rozvoj stávajícího výrobního programu a představit očekávaný vývoj zaměstnanosti.