"Stále čekáme na rozhodnutí krajského soudu v Ústí, pravidelně vyzýváme klienta k úhradě a ten platnost pohledávky zpochybňuje," uvedl Pekárek. Podle některých zdrojů činí výše všech pohledávek ČKA za Setuzou dokonce zhruba 2,8 miliardy korun. Úvěr byl převeden na Českou konsolidační agenturu, takže spor vede nyní ona, potvrdil Právu mluvčí ČSOB Milan Tománek s tím, že "částka, která je nyní ve sporu, dosahuje úrovně 1,86 miliardy korun". ČKA se podle jeho slov stala ve sporu nástupcem žalobce, tedy ČSOB. Úvěr byl bankou zesplatněn, byla podána žaloba na zesplatnění úvěru či zástavy za úvěr, dodal Tománek.

Výsledek tohoto sporu může mít dalekosáhlé důsledky pro podobné kauzy, v nichž figurují tzv. Nemethovy pohledávky, tento skoro mytický případ v české bankovní, ale i soudní praxi.

Kauza Nemeth

Úvěr Setuzy přešel na ČSOB poté, co převzala úvěry zkrachovalé IPB. Jeho původní výše činila zhruba 1,8 miliardy korun. Setuza však poté započetla dluh spornou pohledávkou pražského právníka Věslava Nemetha a svoje dluhy vůči ČSOB jí započetla. Od Nemetha pohledávku vůči ČSOB koupila Setuza za neurčenou, avšak jistě mnohem nižší než nominální částku. Takových pohledávek prodal Nemeth více. Uzná-li platnost Nemethových pohledávek soud, přijde stát, který na sebe převzal špatné úvěry IPB, o několik miliard.

Nemeth tvrdí, že mu zkrachovalá IPB dluží 6,2 miliardy korun, protože pro IPB zpracoval schéma vyvedení jejího majetku do kajmanských fondů. Banka mu za jeho práci nezaplatila, neboť použila na vyvedení majetku do kajmanů jiný model. Nemeth však žádá mnohamiliardové odškodné na základě smlouvy sepsané s IPB a tvrdí, že model, který IPB nakonec použila, má celou řadu shodných rysů s jeho modelem.

ČSOB vymazání dluhů

Nemethovou pohledávkou neuznala. Setuza, ústecký výrobce olejů a kosmetiky, je největší firmou ze skupiny Agrocredit, kterou ovládá skupina podnikatelů kolem Pitra. Podle výpisu z obchodního rejstříku je od 1. března 2000 Tomáš Pitr předsedou představenstva společnosti Agrocredit. Dále do uskupení patří někdejší konkurent Setuzy Lukana z Olomouce, Balírny Marila, které kromě kávy vyrábějí i sušenky, a výrobce minerální vody Ondrášovka nebo někdejší konzervárna Seliko.

Podle internetových stránek firmy je hlavním akcionářem Setuzy firma Český olej s 49,92procentním podílem akcií, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond drží 38,30 procenta akcií v Setuze. Setuza ohlásila za loňský rok ztrátu hospodaření ve výši necelých 150 miliónů korun, kterou uhradila z nerozděleného zisku minulých let. Výše nerozděleného zisku se tak snížila na 328 miliónů korun.