Opatření se v žádném případě netýká výpisů konkrétních nemovitostí, ať už vlastních, nebo cizích. Ty budou poskytovány úplně stejně jako dosud. Rovněž zůstane zcela zachována možnost nahlížení do katastru přes internet, které je přístupné pro každého zájemce.

Anonymita skončí jen tehdy, pokud někdo bude chtít získat přehled o vlastnictví všech nemovitostí konkrétního člověka nebo firmy na celém území ČR. Na základě něho lze pak totiž požádat o výpisy těchto nemovitostí a tím se dovědět podrobnosti o veškerém majetku konkrétní osoby.

Obdobně nebude možné anonymní nahlížení do veřejné sbírky listin. Zde jsou uloženy například kupní smlouvy o nemovitosti, rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví, je-li předmětem dědictví nemovitost atd. Z těchto listin se tak lze například snadno dovědět, jaký majetek a v jaké výši kdo zdědil po svých blízkých. Uvedené údaje bude moci získat jen ten žadatel, který se řádně identifikuje a uvede účel, pro který tyto údaje chce znát.

„Přispívá to k větší ochraně osobních údajů při současném zachování principu otevřenosti a veřejnosti katastru nemovitostí. Jde o to, aby případné zneužití takových údajů mohl následně řešit Úřad pro ochranu osobních údajů,“ uvedl při projednávání návrhu ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS). Tento úřad by mohl provinilci udělit i vysoké pokuty.

Ombudsman je proti

Názory na toto opatření se různí. „Je to krok správným směrem. Přehled o majetku jakékoli osoby si doposud mohl udělat téměř kdokoli. Míra možného zneužití byla poměrně vysoká,“ sdělil Právu advokát Jiří Bárta z advokátní kanceláře Lovells.

S novelou naopak nesouhlasí veřejný ochránce práv Otakar Motejl. „Je to administrativní krok, ztížení přístupu ke katastru nemovitostí, který je odjakživa veřejným rejstříkem informací,“ uvedl.

Ombudsmanovi se zejména nelíbí, že sbírka listin bude přístupná jen tím způsobem, že zájemce dostane kopii požadovaného dokumentu, kterou si bude muset zaplatit. Prostá kopie bude stát 20 korun za stránku A4, ověřená kopie 50 korun. Podle dosud platného zákona mohl každý bez omezení nahlížet do sbírky listin a pořizovat si z ní opisy, výpisy nebo náčrtky.