Pokud bude přijat princip, že o zařazení budovy do šesté odpisové skupiny s dobou odepisování 50 let rozhoduje převažující podlahová plocha, zhorší se návratnost investic i u velké části výrobních budov.

Stojí to ve stanovisku, jež v pondělí Právu zaslala Asociace exportérů.

"Typické umístění výroby v přízemí, kde je třeba i jen jediná kancelář pro mistry a veškerá administrativa je pak v prvním patře, budou příčinou podstatného prodloužení odepisování. Podobná situace nastane u samostatně nevyužitelných ale samostatně stojících kancelářských budov ve výrobních areálech. V principu jde o nepřijatelný zásah, protože změní podmínky se zpětnou platností," uvádí se ve stanovisku.

Asociace exportérů předložila předsedovi rozpočtového výboru a dalším poslancům návrh, aby změna platila až pro nové podnikatelské záměry, pro které dosud nebylo vydáno stavební povolení. "Je to kompromisní návrh, zohledňující rozložení sil ve Sněmovně, kde jen obtížně převáží argument, že prodloužené odepisování bude mít do budoucna negativní vliv na investiční aktivitu a jde tedy proti potřebám tuzemské ekonomiky. Pokud je cílem vlády zohlednit delší životnost velkých a ryze kancelářských budov velkých developerských projektů, měla by definovat administrativní objekty jiným způsobem," tvrdí exportéři.