Zvýšeny mají být všechny typy důchodů - starobní, invalidní i pozůstalostní, tedy vdovské, vdovecké a sirotčí. Toto rozhodnutí bude znamenat, že starobní důchody se zvýší v průměru o dvě procenta, tedy o 144 koruny na částku 7227 korun.

Relace důchodu ke mzdě tudíž neklesne pod 40 procent. Avšak starobní důchody stále ještě nedosáhnou reálné hodnoty, kterou měly v roce 1989. Do sta procent bude v lednu 2004 chybět šest desetin procenta.