"Prodej řetězů jsme okamžitě zakázali, po analýze nařídíme stažení z trhu," uvedla Marie Svachová z ČOI. Zajištěné řetězy mají několik vad, například nedostatečný průřez vnějších a vnitřních vodičů.

Podle inspektorů se v předvánočním období objevují podobné výrobky pravidelně, hlavně ve stánkových i kamenných prodejnách zahraničních obchodníků. Proto se nyní kontroloři zaměřili na adventní zboží jako věnce, dekorativní předměty, ale i vánoční předměty, stromky, ryby a pyrotechniku. "Kontroly provádí 40 inspektorů, a to v tržnicích i v běžné obchodní síti Plzeňského a Karlovarského kraje," dodala Svachová.

Nedostatky už inspektoři zjistili při kontrolách vánočních stromků, a to ve dvou případech ze 14. Prodejci měřili stromky měřidlem bez úředního ověření. Navíc jich letos podstatně více nabízí stromky v přebalových sítích, takže zákazník až doma pozná, jak strom vypadá.

"Zákazník má právo si nechat stromek vybalit. Také ho může druhý den odnést k reklamaci," upozornila zástupkyně ČOI.

Vysoké procento nedostatků zaznamenali inspektoři u adventního zboží. Ze 35 kontrol měli výhrady v 11 případech. Chyběly hlavně informace pro spotřebitele například o tom, že svíce může způsobit požár.

Ještě podstatně hůře dopadly kontroly pyrotechniky. Z 22 kontrol byly zjištěny nedostatky u 13. "V jednom případě byla prodána pyrotechnika druhé třídy osobě mladší 18 let. V dalších chyběly návody," uvedla Svachová.