Největší hrubý domácí produkt na obyvatele při přepočtu na kupní sílu mezi 27 členskými státy Evropské unie připadá na Lucembursko.

V roce 2007 byl zhruba dvaapůlkrát vyšší než průměr Unie. Z 12 zemí, které v roce 2004 nově Unii rozšířily, jsou na tom lépe než Česko jen  Slovinsko (89) a Kypr (91).Vyplývá to z údajů Evropského statistického úřadu (Eurostat).

Statistici ve srovnání použili takzvaný standard kupní síly (PPS - Purchasing Power Standards). To je uměle vytvořená jednotka, která se používá při mezinárodních srovnáních. Vyrovnávají se v ní totiž rozdíly, které jinak panují mezi kupní silou národních měn jednotlivých států. Ze jeden PPS by se tak koupilo stejné množství zboží či služeb ve všech zemích.

Přibližování má pokračovat

Průměr za celou „sedmadvacítku“ představuje 100 PPS. Občané Lucemburska dosáhli loni na 267 PPS. Vysoké číslo u této malé země je ale z části způsobené tím, že do Lucemburska jezdí lidé pracovat ze zahraničí, poznamenal Eurostat.

Žijí totiž v okolních zemích, hlavně Belgii či Francii, a do Lucemburska každý den dojíždí za prací. Přispívají tak k růstu tamního HDP, avšak nejsou započítáni do množství populace při přepočtech národního bohatství na občany.

Slovensko patří spolu s Maďarskem, Litvou, Lotyšskem, Estonskem a Polskem mezi skupinu zemí, které se pohybují v rozmezí 30 až 50 procent pod unijním průměrem. Bulharsko s Rumunskem, které do Unie vstoupily v roce 2007 jako zatím poslední, jsou dokonce zhruba 60 procent pod průměrem „sedmadvacítky“, tedy vůbec nejhůře z Unie.

Podle ekonomů bude přibližování české ekonomiky průměru EU pokračovat i letos, a i příští rok, podmínku ovšem je, aby růst HDP se příští rok pohyboval minimálně kolem dvou procent.

HDP na obyvatele v některých zemích EU
Lucembursko267
Rakousko124
Dánsko120
Německo115
ČR80
Portugalsko76
Slovensko67
Maďarsko63
Polsko53
Bulharsko37
Průměr EU27100
Pozn.: stav k roku 2007 v procentech
Zdroj: Eurostat