„Na tato území nyní připravujeme zkrácenou soutěž, takzvaná jednací řízením bez uveřejnění. Vyzváno bude šest firem. Vítězové by mohli začít pracovat už v únoru,“ uvedl výrobní a technický ředitel firmy Jiří Černík s tím, že ve dvanácti případech od smluv odstoupily samy firmy na základě zvýšení objemu těžeb po červnové vichřici a dalších větrných polomech.

V devíti případech smlouvy ukončil sám státní podnik, protože zpracovatelé neplnily podmínky smlouvy nebo poté, co firmy samy prohlásily, že smlouvu nesplní. „V tomto případě budeme po firmách požadovat smluvní sankce a možná i náhradu škody. Její výše bude upřesněna až po vyhodnocení hospodářského roku,“ dodal Černík.

Důvodem ukončení práce byl zejména rapidní pokles ceny dřeva, kdy firmy musely dřevo od LČR nakupovat za vyšší ceny nabídnuté v loňských tendrech. Práce na jednotkách, z nichž firmy odešly, se zcela nezastavily. Nezbytně nutné práce na nich byly provizorně zadané zakázkou malého rozsahu nebo lesníci využili kapacit svých lesních závodů.

Ředitel Černík dále předpokládá, že v březnu 2009 bude na těchto 21 jednotkách a dalších dvou, kde bylo výběrové řízení zrušeno už dříve, vypsána klasická soutěž podle zákona o veřejných zakázkách.

„Vítězové těchto soutěží by mohli být známi koncem srpna, k uzavření smluv by mohlo dojít v říjnu 2009. Nové smlouvy by firmy měly na dva až pět let tak, jak na daném území platí lesní hospodářské plány,“ řekl Černík. V soutěžích by se na rozdíl od původních tříletých tendrů mělo hodnotit více parametrů, ne pouze nabídnutá cena.