TelSource hodlá svůj podíl prodat prostřednictvím mezinárodní nabídky. Konsorcium zároveň požádalo představenstvo ČT o svolání mimořádná valné hromady k projednání udělení souhlasu s poskytnutím informací a spolupráce pro účely usnadnění prodeje a schválení změny stanov související s touto transakcí, uvádí Český Telecom na svých internetových stránkách.

Hlavním akcionářem je s 51,1procentním podílem Fond národního majetku. TelSource byl druhým největším akcionářem s 27 procenty. Dalších 21,9 % vlastní soukromí investoři.