Řád například upravuje lhůtu pro bezhotovostní placení daní, zpřísňuje pravidla pro doručování zásilek z finančního úřadu, tak aby nebylo možné se jim vyhýbat, nebo ruší možnost ministra financí prominout daň. Řád rovněž podporuje elektronickou komunikaci s daňovou správou.

"Je to definitivní návrh zákona, jak budou spravovány a vymáhány daně. Je to srozumitelná norma a dostatečně komfortní, posiluje právní jistotu a zjednodušuje celý proces," uvedl ministr.

Daňový řád je součástí daňové reformy. Jejím cílem je změnit nejen výběr daní, ale i zjednodušit daňové zákony a sjednotit výběr daní, cel a zdravotního a sociálního pojištění na jednom místě.

Vedle daňového řádu MF rovněž připravuje úplně nový zákon o dani z příjmu. Úřad navrhuje například zrušit ze 118 daňových výjimek 42. Zákon také počítá se zrušením daně darovací, dědické a daně z převodu nemovitosti. Takovéto příjmy by měly nově podléhat dani z příjmu fyzických osob.

Na počátku listopadu vláda schválila program na vytvoření jednoho společného místa pro výběr daní, cel, sociálního a zdravotního pojištění. Celý systém by mohl fungovat od roku 2014.