Ke konci roku 2007 dluhy vzniklé z civilních úvěrů představovaly téměř 17,7 miliardy korun, rok předtím to bylo 18,4 miliardy. Pohledávky ze speciálních úvěrů, které podléhají režimu utajení, dosahovaly ke konci loňského roku více než 5,3 miliardy korun.

Největšími dlužníky ČR jsou Irák, Kuba, Libye, Rusko a Súdán. V souladu s uzavřenými dohodami své dluhy pravidelně splácejí například Albánie, Alžírsko, Laos či Nikaragua. Podle informací z konce loňského roku je zcela nejrizikovějším dluh Severní Koreje.

Dluhy vybraných zemí vůči ČR (v mld. Kč ke konci roku 2007)
Kuba6,1
Irák2,3
bývalá Jugoslávie1,9
Súdán1,6
Alžírsko0,550
Barma
0,480
Nikaragua0,356
Zdroj: internetové stránky MF ČR

Ministerstvo financí se snaží s každou z dlužných zemí jejich staré dluhy definitivně vyřešit. ČR například uzavřela s Kambodžou memorandum, podle kterého země promine Kambodži většinu dluhu, který činí 3,6 miliónu dolarů (58 miliónů korun). Téměř čtvrtinu dluhu ale musí Kambodža ČR zaplatit a Česko získané prostředky následně využije na rozvojovou pomoc.

Vymáhání pohledávek je zdlouhavé a komplikované, shodují se experti. Je tomu tak především proto, že páky na zaplacení celé pohledávky jsou minimální. V řadě dlužných zemí fungují vlády, které řeší spíše vnitřní ekonomické problémy než úhrady dlužných položek, často starých desetiletí.

Na deblokace dluhů, jejich převedení například na dodávky zboží jsou často najímány soukromé firmy, které si část pohledávek ponechávají jako úhradu vymáhání. Dlužná země pověřuje likvidací dluhu někdy rovněž soukromou firmu, které v praxi dluh odprodá. To může vyvolávat někdy komplikace a různá podezření. Vymoci celou dlužnou částku je nereálné mimo jiné i proto, že řada zemí, která našemu státu dluží, zanikla, či se změnila v jiný státní útvar. Část pohledávek se proto odepisuje.

Sledované Rusko

Mezi nejvíce sledované pohledávky patří ty, které jsou spojené s nástupnickými státy bývalého Sovětského svazu. V době existence ČSSR, kdy jsme investovali do plynovodů a rafinérií v bývalém SSSR, měla tato země české investice splácet ropou a plynem. Se zánikem SSSR i ČSFR vznikla zcela nová situace.

Na Česko přešly pohledávky vůči Rusku za tři miliardy dolarů. Z toho 2,5 miliardy stát prodal firmě Falkon Capital za půl miliardy, dluh 58,8 miliónu dolarů má podle otevřených zdrojů převzít BMC Agro-industry a vymoci zbývá údajně ještě kolem deseti miliónů dolarů.

Současná ruská administrativa má zájem vyrovnat své závazky, což potvrdilo i říjnové jednání mezivládní česko-ruské komise, kdy ruské ministerstvo financí požádalo, aby stát podepsal s BMC Agro-industry novou smlouvu. „Smlouva se připravuje. Řešíme ale ještě podmínky a garance,“ potvrdil Právu vývoj situace náměstek ministra financí Tomáš Zídek.