Vše je zatím ve stadiu návrhu, o jehož podrobnostech podle serveru Spiegel Online se finanční experti obou stran teprve dohadují. V zásadě se ale CDU i SPD shodují, že odměny vázané na hospodářské výsledky firmy bude nutné omezit. Finanční krize podle nich ukázala, že za chybnými rozhodnutími, která firmy ohrožují či přivádějí ke krachu, stojí nezřídka právě jejich vysoce placení manažeři.

Změnit by se měla například pravidla pro zvýhodněný nákup akcií. Ten by bylo možné uskutečnit až se čtyřletým zpožděním. Manažeři by tak měli být motivováni k dlouhodobému úspěchu firmy a nikoli jen k okamžitým pozitivním výsledkům, za nimiž se mohou skrývat pozdější rizika. Snížit by se měly i krátkodobé mimořádné odměny - jejich výše by směla dosáhnout maximálně dvojnásobku základního platu.

Změny plánují CDU a SPD také pro schvalování zmíněných prémií a výhod. Napříště by se neměly opakovat případ železniční společnosti DB, kde personální výbor schválil mimořádné odměny pro členy představenstva a dozorčí rady, jestliže se firma propracuje na burzu. Podle představ vládních stran by taková rozhodnutí musela schvalovat širší grémia, v nichž by byli i zástupci zaměstnanců a odborů.

Další navrhované opatření předpokládá změnu možnosti krátit zpětně platy členů představenstva v případě špatných hospodářských výsledků v povinnost.

Nejednota mezi experty CDU a SPD zatím panuje v oblasti zdaňování příjmů manažerů podle nových pravidel.