Na výstavbě dálnice se má podílet česká společnost PSJ spolu s vietnamskými podniky Vietnam Infrastructure Development & Finance Investment Company a Cienco 1 Company.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman na fóru řekl, že české firmy by ve Vietnamu chtěly působit v energetice, výrobě automobilů a také v odvětví ochrany životního prostředí.

Náměstek vietnamského ministra průmyslu a obchodu Le Danh Vinh zástupce ČR požádal o podporu ve vydávání takzvaných zelených karet pro vietnamské podnikatele, aby se jim na český trh snáze vstupovalo.

Údaje vietnamského ministra plánování a investic ukazují, že Česko ve Vietnamu investovalo do 15 projektů. Z celkového počtu 81 zemí či územních oblastí, které ve Vietnamu investovaly, se tak Češi zařadili na 40. místo. Místopředseda Vietnamské obchodní a průmyslové komory Doan Duy Khuong na podnikatelském fóru řekl, že Vietnam by se pro české podniky mohl stát vstupní branou do zemí ASEAN. Může to ale platit i recipročně, takže firmy z Vietnamu by mohly přes ČR snáze pronikat do zemí Evropské unie.

Přestože jsou obchodní vztahy mezi Českou republikou a Vietnamem stále významnější, plného potenciálu podle Khuonga ani zdaleka nedosahují. Snahou proto podle něj bude další podpora podnikatelských vazeb.