V letošním roce by měla ekonomika růst o 4,4 procenta, v roce 2009 o 3,7 procenta a v roce 2010 o 4,4 procenta. Na 5,2 procenta by se měla dostat v roce 2011.

"Česká ekonomika se s největší pravděpodobností nacházela na vrcholu ekonomického cyklu v roce 2007," uvádí materiál. Loni ekonomika rostla o 6,6 procenta. Podle dřívějších vyjádření ekonomů patří odhady ministerstva financí k těm nejoptimističtějším.

Datum přijetí eura je dál nejasné 

Datum přijetí eura se podle ministerstva financí odvine od vyřešení ekonomických problémů a od posílení pružnosti české ekonomiky. "Největším rizikem pro dlouhodobou udržitelnost veřejných financí je očekávaný demografický vývoj, kdy se podle projekcí má v následujících letech dramaticky zvýšit poměr mezi počtem osob v důchodovém věku a ekonomicky aktivní populací," uvádí materiál.

Vláda chce proto dodržovat stanovené výdajové limity tak, aby do roku 2012 klesl deficit veřejných financí pod jedno procento HDP. Dále plánuje vedle důchodové reformy a reformy zdravotnictví snížit daňové zatížení a současně omezit administrativní zátěž zjednodušením daňového systému.

Na jedno procento klesl deficit veřejných financí díky dobrému vývoji ekonomiky již loni. S Českou republikou proto také letos EU ukončila Proceduru při nadměrném schodku.

Konvergenční program poputuje Evropské komisi v podobě schválené vládou do konce listopadu. Za splnění termínu se považuje odevzdání v národním jazyce, anglická verze zamíří do Bruselu nejpozději v půli prosince.