Ministerstvo financí (MF) od sloučení výběru očekává vedle zjednodušení i úspory nákladů na činnost jednotlivých úřadů.

V ČR je nyní víc míst, kam musí daňový poplatník posílat daňová přiznání a odvody. Jsou to orgány daňové správy, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), zdravotní pojišťovny a celní správa.

"Ostatní funkce a činnosti stávajících institucí mimo resort MF, a to zejména financování penzí a sociální, respektive zdravotní péče, zůstanou v těchto institucích zachovány," uvádí návrh ministerstva.

Výběr daní a cel by se měl přitom sloučit dříve, a to od roku 2010. Podle náměstka ministra financí Petra Chrenka ovšem tuto změnu daňoví poplatníci příliš nepocítí. "Sloučení daní a cel je otázka vnitřní efektivity, možná by to ani poplatník a plátce nezaznamenal. Pro klienty je mnohem důležitější sloučit výběr daní a odvodů, aby plátci (zaměstnavatelé) a OSVČ měli jednoho správce. To je hlavní benefit celé integrace," řekl.

Jedno daňové ředitelství

Podle Chrenka je i odezva veřejnosti k návrhu pozitivní. Ministerstvo navrhuje vznik jednoho daňového ředitelství a pravděpodobně 14 regionálních krajských úřadů. Ty by měly tolik poboček, kolik bude nutné. Dále by měl vzniknout jeden specifický úřad pro velké podniky. "100 největších subjektů platí 50 procent daní," upozornil Chrenko.

"Návrh vítáme, protože díky němu by se zaměstnavatelé vyhnuli odvodům na tři různé instituce, tedy na finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, a trojnásobnému každoměsíčnímu vykazování hrubé mzdy u každého zaměstnance," reagoval prezident Hospodářské komory Petr Kužel. Zjednodušení celého procesu podle něj přinese významnou úsporu administrativních nákladů i faktických nákladů na vedení příslušných agend v rámci státní správy.

Podle návrhu bude jedno inkasní místo, na ministerstvu nazývané Jim, vybírat odvody podle nového daňového řádu, který nyní projednává legislativní rada vlády. Dnes se odvody vybírají na základě správního řádu.

Světová banka bude radit

Sociální a nemocenské pojištění posílají lidé do ČSSZ. Tato instituce by svou podobu podle informací měla změnit už od ledna. Místo nynějšího uspořádání, které kopíruje kraje, by ale měla mít nejspíš jen osm center. Podobná je i struktura celní správy, která má osm ředitelství. Kvůli chystaným změnám ČSSZ už v létě změnila svůj statut.

Vládou schválený materiál obsahuje harmonogram projektu, který předpokládá zpracování procesních analýz daňové a celní správy a výběru veřejnoprávního pojištění. Následně bude podle MF zpracován procesní model sjednocené soustavy orgánů, a to ve spolupráci se Světovou bankou.

"Podepsal jsem smlouvu se Světovou bankou, která bude s přípravou tohoto projektu radit. Zároveň budu celý proces konzultovat s opozicí," uvedl Kalousek. Projekt totiž podle něj přesahuje jedno volební období a je třeba mu zajistit právní jistotu.

Do 31. května 2009 by měl být vládě předložen plán projektu, ministr financí rovněž předloží paragrafované znění příslušeného zákona. Sloučení platby daní a pojištění je součástí daňové reformy. K té ještě patří vytvoření nového daňového řádu a nového zákona o dani z příjmu.