Vnitřní dluh se zvýšil o 51,4 miliardy na 438,1 miliardy korun. Vnější dluh vzrostl o 4,9 miliardy na 14,2 miliardy Kč. Státní dluh ČR výrazně roste od roku 1997.

Dluh se zvyšuje emisemi státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu, který zahrnuje i ztrátu České konsolidační agentury. Státní dluh je spolu s dluhem zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů součástí dluhu veřejného. Ten podle maastrichtských kritérií nutných pro budoucí přijetí eura nesmí překročit 60 procent HDP. V tuzemsku se zatím pohybuje kolem 20 procent.

Pokud vláda neprosadí takovou reformu veřejných financí, která neúměrné zadlužování státu zastaví, tak veřejný dluh maastrichtskou hranici překročí zhruba v roce 2010. mkv mha