Dominantním tématem veletrhů je letos energetika a silnoproudá elektrotechnika. Pořadatelé podle slov generálního ředitele Veletrhů Brno Jiřího Škrly očekávají zhruba 100 000 návštěvníků, především odborníků z kandidátských zemí Evropské unie. Vstupu republiky do EU je věnována podstatná část doprovodného programu veletrhů, které na brněnském výstavišti potrvají do 19. září.

Jak připomněl ve svém zahajovacím projevu premiér české vlády Vladimír Špidla, letošní strojírenský veletrh je poslední před vstupem republiky do Evropské unie, s jejímiž členskými zeměmi je české hospodářství již nyní propojeno, teprve po vstupu do unie se mu však otevře skutečná příležitost využít všech možností, které tento půlmiliardový trh dává.

Úspěch vyžaduje modernizaci

Ve svém vystoupení označil premiér českou ekonomiku za globálně orientovanou, která se nemůže spolehnout jen na určitá vymezená teritoria, například na EU, severní Afriku či Blízký východ. "Naší povinností je prorazit jinam. Do oblasti bývalého Sovětského svazu a jeho nástupnických států, na Balkán," řekl premiér a za podmínku úspěchu českého hospodářství v mezinárodní soutěži označil modernizaci.

Proto vláda připravuje formulaci národní inovační politiky. "Vláda je připravena prostředky, které se uvolní reformou veřejných financí, prostředky získané z EU a prostředky získané dílčími privatizacemi, investovat tímto směrem," řekl Vladimír Špidla a vyjádřil přesvědčení, že se česká ekonomika v rámci EU stane nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou, založenou na inovacích a znalostech.