Právníci tvrdí, že se Česká republika pokusila rozhodčí nález napadnout, ale příslušný francouzský odvolací soud všechny argumenty odmítl a rozhodčí nález potvrdil.

„Ministerstvo podalo v září 2008 další návrh na zrušení konečného nálezu u pařížského Odvolacího soudu, neboť se domníváme, že rozhodci překročili svá oprávnění. ČR tak napadla průběh arbitráže dvakrát,“ uvedl mluvčí MF Ondřej Jakob.

Podle něj jednání probíhala v letech 2005-2006 a ministerstvo se nyní snaží verdikt zvrátit.

Pren Nreka uzavřel začátkem 90. let minulého století smlouvu s českým Pedagogickým centrem o renovaci části zcela zchátralé budovy v centru Prahy. Jako protiplnění mu bylo poskytnuto oprávnění uzavřít na dobu 15 let nájemní smlouvu na část renovované budovy a užívat ji k provozu pizzerie.

V roce 2002 Česká republika nájemní smlouvu úspěšně napadla u soudu. Nreka se následně obrátil na rozhodčí soud v Paříži s odvoláním na bilaterální smlouvu o ochraně investic uzavřenou mezi Chorvatskem a Českou republikou. Ten rozhodl o porušení dohody a nařídil ČR zaplatit náhradu škody a stáhnout u českých soudů žaloby proti podnikateli, informovala kancelář Wolf Theiss.

Stát v současnosti čelí arbitrážím za stovky miliónů korun.