Soud stanovil jako insolvenčního správce - pražskou kancelář Horová, Mayer a spol. Věřitelé mají 40 dní na to, aby přihlásili své pohledávky.

Nyní by měl soud rozhodnout o tom, jakým způsobem bude úpadek společnosti řešit. Má dvě možnosti - reorganizaci nebo konkurz, záležet bude na postoji majitelů a také věřitelů. Vzhledem k tomu, že už v insolvenčních návrzích majitelé žádali prohlášení konkurzu, bude jeho vyhlášení zřejmě otázkou příštích dnů.

Podle insolvenčního návrhu disponovala Porcela Plus na konci srpna majetkem v účetní hodnotě téměř 1,115 miliardy korun. Její pohledávky přesahovaly 1,2 miliardy korun, z toho půl miliardy představoval úvěr. Firma zaměstnává 207 lidí a dalších 1750 pracovníků mají dceřiné firmy Karlovarský porcelán a Concordia. Ta jako jediná ze skupiny zůstala mimo insolvenční řízení.