Aby jednotlivá tuzemská piva mohla používat tuto známku, musí splnit přísná kritéria, mimo jiné musí mít od 2,6 do šesti procent alkoholu v objemu. „Proti registraci názvu České pivo jako chráněného zeměpisného označení nebyly vzneseny žádné námitky,“ komentoval ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Základními požadavky jsou:
místo výroby ve vymezené zeměpisné oblasti
místo původu a složení základních surovin
použitá technologie typická pro výrobu českého piva
kvalitativní ukazatele hotového piva jako je extrakt v původní mladině, obsah alkoholu, barva, hořkost, pH, míra prokvašení

O možnost zápisu do registru usilovala Česká republika přes tři roky. Žádost o registraci podali čeští pivovarníci prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví a Stálého zastoupení ČR v Bruselu Evropské komisi (EK) krátce po přistoupení ČR k Evropské Unii v roce 2004.

K čemu ochranné značení slouží:
Používá se od roku 1992 a jeho cílem chránit názvy kvalitních zemědělských a potravinářských výrobků, které si získaly věhlas v EU i ve světě. Ochranná známka má pomáhat odlišit se od „padělaných“ výrobků, které se snaží zneužít věhlasu svých kvalitních konkurentů.