O tom, že obě strany zvažují vybrat pro jednání prostředníka, informoval náměstek ministra financí Ladislav Zelinka. Mělo by jít o respektovaného nezávislého odborníka ze světa práva nebo financí. O podobě mimosoudní dohody mají jednat obě strany na schůzce v Praze, která se má konat 18. září . 

Podle odborníků je v takovém případě obvyklé, že každá strana navrhne alespoň jednoho odborníka, kterého následně druhá strana posoudí a jednoho samozřejmě musí vybrat. Podle informací Práva mají v současné době obě strany vybraného jednoho kandidáta, kterého posuzují.

Vyhrané arbitráže:

William Nagel - Spor s britským podnikatelem Williamem Nagelem. Ten Česko žaloval kvůli Českým radiokomunikacím a postupu státu při udělování mobilních licencí a požadoval 30 miliónů dolarů. V roce 1993 uzavřel s radiokokomunikacemi smlouvu o spolupráci a domníval se, že z toho pro něj plyne nárok na získání licence pro provoz sítě GSM. Advokátní kancelář Square, Sander&Dempsey nejprve dohodla mimosoudní vyrovnání, ale Nagel se s tím nespokojil

Ronald Lauder - Podstatou žaloby bylo nerovné zacházení se zahraničním investorem. Hlavní akcionář nizozemské společnosti CME Ronald Lauder zahájil v srpnu 1999 arbitrážní řízení proti ČR, když se odvolával na smlouvu mezi Českou republikou a USA o podpoře a ochraně investic. Podle Laudera nesplnila země své závazky k ochraně investic, které jako majoritní akcionář CME prostřednictvím České nezávislé televizní společnosti vložil do televize Nova. V září 2001 rozhodl tribunál, že ČR za ztráty Ronalda Laudera není odpovědná.

Prohrané arbitráže:

CME - Podstatou bylo rovněž nerovné zacházení s investorem. Společnost CME, která bývala partnerem Vladimíra Železného v televizi Nova, se odvolala na československo-nizozemskou dohodu o ochraně investic. Arbitráž začala v dubnu 2000 a o tři roky později arbitři v Londýně rozhodli, že Česká republika musí CME zaplatit 353,395 miliónu dolarů, tedy přibližně 10,4 miliardy korun.

Probíhající arbitráže:

Nomura - Od července 2001, kvůli zavedení nucené správy a následnému prodeji IPB, vlastněné japonskou Nomurou, Československé obchodní bance. Za společnost Saluka Invesments ze skupiny Nomura vede spor podle internetového deníku Česká média právní zástupce Jan Paulson z pařížské kanceláře Freshfields, který je řazen mezi dvacet nejlepších právníků světa. Nomura žaluje český stát o náhradu škody svých zmařených investic do IPB.

Podle jejích slov byla IPB státem diskriminována kvůli nepřiměřené veřejné podpoře ostatních velkých bank na českém trhu. Nomura vede arbitrážní řízení o 40 miliard korun. Česká republika v jiné arbitráži, která slouží především jako posílení pozice české strany, naopak po Nomuře požaduje až 263 miliard korun jako náhradu škody, které jí skupina způsobila svým působením v IPB. Jde zhruba o 100 miliard korun, což jsou ztráty České konsolidační agentury plynoucí ze státní záruky vystavené na aktiva IPB, a až 160 miliard korun jako náklady ČNB ze slibu odškodnění za neevidované závazky IPB.

Invesmart - Vlastník Union banky, nizozemská investiční společnost Invesmart B.V a její 98procentní akcionář Paolo Catalfamo oznámili letos v srpnu zahájení dvou arbitráží proti Česku. Jedna arbitráž je podána podle dohody o ochraně investic mezi ČSFR a Nizozemským královstvím, druhá mezi ČR a Italskou republikou. Vedení a akcionáři společnosti k tomuto rozhodnutí dospěli poté, co důkladně zhodnotili osud své investice do Union banky a Union Group a následující události, které vyústily v konkurs Union banky, prohlásil tehdy Invesmart.

Invesmart bude proti ČR uplatňovat arbitrážní nárok ve výši 10 miliard korun. Ke znehodnocení investice došlo podle Invesmartu především proto, že bankovní dohled jako státní regulační orgán neplnil řádně svoji funkci. Podle Invesmartu mu jedna a táž instituce povolila vstup do banky a o několik měsíců později jej poslala do likvidace.

Hrozící arbitráže:

European Media Ventures (EMV) - Společnost požaduje za zmařenou investici do televize TV3 od ČR miliardu korun. Podle EMV stát znehodnotil její investici do televize TV3 tím, že nepřevedl licenci na nizozemskou firmu KTV, jak bylo původně dohodnuto. Oznámení o existenci sporu doručila firma EMV na ministerstvo financí v únoru. V případě, že se EMV s ministerstvem nedohodne, hrozí arbitráží. Lhůta na smírné řešení sporu vyprší 17. září. Právního zástupce, který by měl stát v jednáních s EMV zastupovat, zatím ministerstvo nevybralo. Spor vznikl kvůli převodu licence TV 3 z fyzické osoby Martina Kindernaye v roce 2001 na jeho firmu RTV Galaxie.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tehdy měla ještě možnost nechat licenci převést na lucemburskou společnost KTV, kterou Kindernay sice vlastnil, ale neměl v ní žádná práva. Rada se proto rozhodla pro RTV Galaxii, v druhém případě by totiž podle svého tvrzení musela zahájit správní řízení o odejmutí licence. Volba rady se ale nelíbila společnosti EMV, podle které měla být licence převedena na KTV. Požadovanou miliardovou částku označila EMV za tržní hodnotu televize. Kindernay již dříve označil kauzu vyvolanou EMV za její snahu zahojit si podnikatelský neúspěch. Zpochybnil také uváděnou výši investice EMV do TV 3. Televizi Galaxie loni prodal GES Media Holdingu, který je zároveň vlastníkem TV Prima.

Frontier Petroleum Services - Kanadský investor má obavu o 205 miliónů korun, které předloni poskytl firmě Moravan Aeroplanes na koupi 49procentního podílu v tehdejším Letu Kunovice, předchůdci Leteckých závodů. Kanadská společnost Frontier Petroleum Services (FPS) uzavřela v roce 2001 smlouvu se společností Moravan Aeroplanes, na jejíž interpretaci se nyní nemohou obě strany dohodnout.

FPS zosobněná kanadským obchodníkem Donaldem Jewittem, tvrdí, že financovala nákup Letu Kunovice s tím, že vytvoří novou společnost Letecké závody Kunovice, ve které získá 49 procentní podíl a do roku 2006 zaplatí 205 miliónů korun.

Podle Moravanu se jednalo pouze o smlouvu o půjčce, podle které buď nová společnost splatí úvěr do roku 2006, nebo se může FPS kdykoliv v průběhu splácení rozhodnout, že namísto finančního plnění získá majetkový podíl. V červenci 2003 začala arbitráž mezi FPS a Moravan Aeroplane před rozhodčím soudem v kanadské Albertě.

Mediaprint - Spor kolem distribuční firmy vznikl loni, když vydavatelé většiny českých deníků vypověděli firmě smlouvy a své tituly začali plně distribuovat přes konkurenční firmu PNS, kterou vlastní. Antimonopolní úřad v dubnu rozhodl, že se vydavatelé zakázané kartelové dohody nedopustili. Mediaprint se odvolal. ÚOHS však v srpnu své původní rozhodnutí potvrdil.

Mediaprint žádá prostřednictvím ministerstva financí od státu náhradu ve výši několika set miliónů korun. Pokud se s ministerstvem nedohodne, chce Mediaprint iniciovat vznik arbitráže. Naposledy letos 3. července ministerstvo oznámilo, že shromažďuje podklady, žádné jednání s Mediaprintem se zatím neuskutečnilo.

Fischer - za škody z údajné skandalizace skupiny Fischer.