Působení a kontrolu zajišťoven v EU dosud neupravovala jednotná evropská legislativa a směrnice, která upravuje podmínky pro pojišťovny, se jich netýkala. Novou normu měly jednotlivé členské státy do svých národních právních řádů převést do 10. prosince 2007, což ale Česká republika a další čtyři země podle Bruselu neučinily. Tím podle komise ohrozily fungování nových pravidel v celé Evropské unii.

Pokud by Evropský soudní dvůr Česko nakonec odsoudil, nemělo by to pro něj výraznější následky. Na citelné finanční sankce totiž většinou dochází až poté, co se celý případ k soudu dostane podruhé.