Průměrný Čech si přitom ročně vydělal přibližně 83 tisíc korun čistého a desetina nejbohatších domácností měla roční rozpočet dokonce 210 tisíc Kč na osobu. Z pohledu Evropské unie je v ČR chudých dokonce 284 tisíc domácností, ve kterých žije téměř 700 tisíc lidí. Na osobu totiž dosahují méně než 60 procent příjmů, které má v EU alespoň polovina obyvatel.

Chudou domácnost tvoří nejčastěji jeden člověk, který je pouze vyučený nebo má základní vzdělání. Obvykle to jsou důchodci, lidé bez práce a dělníci, výrazně převažují ženy nad muži.

Průměrná hrubá mzda 17 084 Kč
Minimální mzda 6 200 Kč
Životní minimum (dospělí) 2 320 Kč
Životní minimum (domácnost s 2 nebo 3 osobami) 2 880 Kč
Čistý příjem "průměrné" domácnosti 19 098 Kč
Měsíční útrata průměrné domácnosti 15 937 Kč

Čtvrtinu domácností zápasících s penězi však tvoří úplné rodiny, zhruba stejný počet má dvě a více dětí. Většina domácností tvrdí, že se jejich situace zhoršuje nebo přinejlepším zůstává stejná, zlepšení lze pozorovat jen minimálně.

Lidé se potýkají především s náklady na bydlení. Byty nebo domy jsou často vlhké a ve špatném technickém stavu. Pětina z nich měla problémy s placením elektřiny a plynu, někteří bojují i s pravidelnou úhradou nájmu. Bydlí nejčastěji na venkově nebo na sídlištích.

Některé rodiny nemají ani na základní potraviny

Chudé domácnosti trpí především trvale slabou poptávkou firem po dělnických profesích a také propouštěním v průmyslu, řekla Helena Horská z České spořitelny. Za chudobu podle ní často může nezaměstnanost. Lidé čekající fronty na úřadech práce totiž tvoří třetinu nejchudších domácností. Cesta ven z chudoby podle ní vede přes vyšší vzdělání a pracovitost.

S finanční tísní se chudé domácnosti snaží bojovat různě. Údržby a opravy provádějí svépomocí, pěstují zeleninu a ovoce nebo chovají hospodářská zvířata a část potravin si tak zabezpečují samy. Většina z nich nemůže obnovovat zastaralé vybavení bytu nebo domu, peníze nezbývají ani na koníčky nebo kulturu. Příjmy nejčastěji stačily pouze na základní věci, často jen na základní potraviny a desetina chudých domácností neměla peníze ani na ně.

Největší podíl mají chudé domácnosti v Olomouckém, Plzeňském a Ústeckém kraji, hodně jich je také na jižní Moravě a v Moravskoslezském kraji. Nejmenší zastoupení mají v tradičně bohatší Praze, ale také v Královéhradeckém kraji, na Zlínsku a na Liberecku.