Trojice arbitrů navíc České republice, kterou ve sporu zastupovala advokátní kancelář Squire, Sanders & Dempsey, přisoudila částku ve výši 400 000 USD (asi 12 mil. Kč) jako náhradu vynaložených nákladů na vedení sporu. Tribunál také nařídil Nagelovi uhradit 90 % administrativních nákladů na činnost arbitrážního soudu.

"Toto rozhodnutí představuje jednoznačné vítězství České republiky a dokládá, že vláda jednala plně v souladu se svými závazky podle dvoustranné dohody o ochraně investic," řekl George von Mehren z kanceláře Squire, Sanders & Dempsey.

Silnější do sporu s Nomurou

Vítězství s britským obchodníkem Williamem Nagelem posílí pozici českého státu ve sporu s japonskou bankou Nomura. Také by mělo odradit další firmy, které arbitrážemi vyhrožují, řekl právník Luboš Tichý z kanceláře Squire, Sanders & Dempsey.

Vítězství v arbitráži zároveň může do České republiky nalákat nové zahraniční investory, soudí Tichý. Ti totiž uvidí, že český stát chrání práva zahraničních firem a že do ČR mohou jít bez obav podnikat.

Česko tak vyhrálo svoji druhou arbitráž. Prvním úspěchem bylo dílčí vítězství proti Ronaldu Lauderovi v takzvané londýnské arbitráži. Prohra přišla u jediné, zato však největší arbitráže. Lauderova společnost CME letos na státu vymohla 10,5 miliardy korun za zmařenou investici do televize Nova.

Podle Nagela šlo v podstatě o vyvlastnění

Britský obchodník s diamanty Nagel v ČR žádal o licenci na provozování mobilní sítě GSM. V roce 1993 uzavřel on a společnost Millicom s Českými radiokomunikacemi smlouvu o spolupráci při získání licence.

Od roku 1994 však o licencích začalo rozhodovat tehdejší ministerstvo hospodářství. To určilo, že licenci získá společný podnik Českých radiokomunikací a subjekt vybraný na základě výběrového řízení a smlouvu s Nagelem České radiokomunikace ukončily.

Nagel se s tím nechtěl smířit a tvrdil, že o ukončení smlouvy rozhodla vláda a on tak ztratil možnost získat licenci na provozování mobilní telefonní sítě. Krok vlády měl podle něj stejný účinek jako vyvlastnění. V květnu 2002 Českou republiku zažaloval u arbitrážního soudu ve Stockholmu.