Prezidentovi vadilo, že by došlo k převedení kontroly chemického průmyslu z České republiky do Bruselu. Směrnici REACH označil za nejděsivější věc, která v EU vznikla, a o jejím přínosu pro občany hovořil jako o "přinejmenším velmi sporném".

Ministr životního prostředí Martin Bursík v úterý opakovaně před poslanci zdůraznil, že zákon přímo nezavádí směrnici REACH, protože jde o předpis Evropského parlamentu. Ten se přímo stává součástí české legislativy. Novela podle něj stanoví kompetence úřadů a sankce za neplnění zákona.

Náklady pro firmy prý budou 11 miliard

Evropské směrnice REACH přinese firmám povinnost registrace používaných chemických látek. Svaz chemického průmyslu již dříve vyčíslil náklady na zavedení směrnice do praxe na 11 miliard korun.

Vedle Klause se novela nelíbí například stínovému ministrovi průmyslu a obchodu za ČSSD Milanu Urbanovi. Česko je podle něj "papežštější než papež" a vneslo do normy další náklady pro podniky, které sníží jejich konkurenceschopnost.