Některé družstevní záložny se sice objevily v novinových titulcích kvůli svým potížím, odborníci ale uvádějí, že jsou to ty, které poskytovaly individuální půjčky nebo odkupovaly půjčky třetích stran, přičemž nebyly schopné posoudit míru rizika a neměly dostatečné procesní mechanismy pro kontrolu a sledování rizika.

Navzdory tomu dramaticky vzrostl během prvních tří měsíců letošního roku počet úvěrů poskytnutých družstevními záložnami. Trhu úvěrů zajištěných nemovitostí sice dominují velké společnosti, družstevní záložny na něm ale zvýšily svůj podíl z méně než dvě procenta za první čtvrtletí loňského roku na více než tři procenta letos za stejné období.

Důvodem je skutečnost, že družstevní záložny využívají situace na místní úrovni a říkají: „Chceme si s vámi sednout.“ Přestavuje to staromódní princip, na kterém ale družstevní záložny dobře fungují i v době krizí. Znají dobře místní poměry a také jsou schopné poznat lépe své zákazníky, a tudíž jsou schopné pomoci jim vyřešit finanční potíže.

Ačkoliv je fungování družstevních záložen u nás odlišné od těch ve Spojených státech, v přístupu ke klientovi nalezneme stejné prvky. Na rozdíl od bank totiž družstevní záložny nabízí úvěry založené na individuálním přístupu a snaží se pro klienta - i přes jeho určité nedostatky - najít vhodné řešení.

I když se často jedná o rizikovější klienty, je toto riziko dostatečně vyhodnoceno a hlavně zajištěno. K tomu jsou nicméně družstevní záložny vedeny Českou národní bankou, která nad tímto sektorem dohlíží. Doby potíží z devadesátých let jsou pryč - družstevní záložny musejí dodržovat regulatorní limity a pravidla obezřetného podnikání, což mají společné s bankami.

ČNB ve své zprávě o dohledu nad finančním trhem v roce 2007 velmi pozitivně hodnotí hospodaření tohoto sektoru, hlavně jeho rychlý nárůst v posledních letech.

V České republice je nyní 17 činných družstevních záložen různé velikosti a s různým rozsahem služeb. Mezi nejvýznamnější jistě patří Fio, družstevní záložna, WPB Capital, spořitelní družstvo, Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo a UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo.