Za zvolněním růstu stála podle ČSÚ vysoká srovnávací základna z loňského července. Po očištění od vlivu pracovních dnů vzrostla výroba meziročně o 2,8 procenta. Letošní červenec měl o jeden pracovní den víc než loňský. Proti červnu klesla výroba po sezonním očištění o 0,9 procenta. Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách vzrostly o 3,3 procenta a po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,2 procenta.

Tržby z přímého vývozu celkem vzrostly reálně o 8,3 procenta a na celkových tržbách průmyslových podniků se podílely z 46,1 procenta. Nejvyšší nárůst tržeb ve stálých cenách zaznamenalo odvětví výroby a opravy strojů, kde vzrostly tržby o 26 procent. Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou rostly reálně o 1,6 procenta. Jejich podíl na celkových tržbách představoval 47,2 procenta.

Méně zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců klesl meziročně o 43,1 tisíce osob, tj. o 3,7 procenta. Zaměstnanci odcházeli ze všech odvětví, zejména z výroby usní, textilií a těžby energetických surovin. Průměrná nominální mzda vzrostla meziročně o 5,7 procenta na 16.562 korun měsíčně. Průměrná hodinová mzda vzrostla o 3,2 procenta na 126,60 Kč/hod. Produktivita práce vzrostla o 7,3 procenta a jednotkové náklady klesly o 1,5 procenta.

Průmyslové firmy uzavřely v červenci nové zakázky za 79,6 miliardy korun, to je o 4,5 procenta více než loni. Z toho zahraniční zakázky představovaly 48,7 miliardy korun. Nejvyšší objem zakázek se týkal výroby motorových vozidel, strojů a zařízení a jejich oprav. Klesl objem nových zakázek na výrobu kancelářských strojů, počítačů, chemikálií a léčiv.