Na nesrovnalost měla podle Eura přijít právě probíhající kontrola finančního úřadu ve veřejnoprávní televizi. Mluvčí televize Ladislav Šticha jakoukoliv vinu ČT popírá.

„Kontrola finančního úřadu ještě neskončila a o jejím průběhu je přísně zakázáno poskytovat informace,“ řekl v pondělí Právu Šticha. „Mohu říci dvě věci. Za prvé ČT si není žádného pochybení vědoma a dosud ani nemá žádné informace, o kterých se časopis Euro zmiňuje. Za druhé, hospodaření ČT je každým rok auditováno, a to s kladným výsledkem,“ uvedl mluvčí.

ČT vytvořila Fond koncesionářských poplatků v roce 2005, aby nemusela daň platit a fond odsouhlasilo ministerstvo financí, dozorčí komise Rady ČT, Rada ČT, seznámeni byli i poslanci a auditoři. Údaje o pohybu peněz na fondu jsou součástí každé roční výroční zprávy ČT a každý rok ji schvaloval auditor. Z fondu se čerpaly peníze na výrobu pořadů a nevyčerpané zůstaly ve fondu. Zákon takovou tvorbu fondu umoźňuje.

Za minulý rok hospodařila ČT s vyrovnaným rozpočtem ve výši 6,14 miliardy korun, do Fondu koncesionářských poplatků plynulo pět miliard korun, z nich ČT použila na výrobu pořadů 4,23 miliardy korun.